Официални правила на състезанието

League 56 – Jägermeister общност 2023

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО „League 56 – Jägermeister общност”

Промоционалната активност „League 56 – Jägermeister общност“ наричана за краткост „Състезанието”, се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричано по-нататък “Партньор“.

 

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

2.1. С включването си в Състезанието, Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наричани Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://jagermeister.promo/ за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалнита правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://jagermeister.promo/

2.4. По всяко време Състезанието може да бъде прекъснато, спряно или удължено от Организатора, като обяви това на официалната страница на Състезанието: https://www.jagermeister.promo.

2.5. С участието си в Състезанието, участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Състезанието.

2.6. Участници, опитали се да нарушат или са нарушили правилата на Състезанието, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по-долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира в 00:01ч. на 06.11.2023г. и продължава до 23:59ч. на 02.02.2024г., като предварителното записване за участие в състезанието тече от 23.10.2023 до 06.11.2023г. Победителите ще бъдат обявени не по-късно от 17.02.2024г.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

 

5.1. В Състезанието има право да участва:

Екип на заведение, работещо на теритoрията на България, представител на който екип е получил покана от Организатора за участие в Състезанието.

Регистрацията на екипа за Състезанието следва да се извърши от неговия представител, който следва да е физическо лице, което е навършило 18 годишна възраст и живее на територията на Република България, като попълни формата за регистрация със следните данни:

 • Двете си имена, имейл адрес за контакт с лицето което представлява екипа и прави регистрацията за участие;
 • Име на заведението в което работи екипа, който регистрира за участие и представлява;
 • Локация на заведението;

 

Условие за участие в състезанието е екипът, чрез неговия представител, който прави регистрацията, да е:

 • получил съгласие от всеки един от членовете на екипа за участие в Състезанието и за извършване на съответните дейности, предвидени по-долу;
 • управлява или член на екипа управлява, с права за публикуване, публичен профил в Instagram и/или Facebook (“Public”) на заведението, от което е екипът, който се регистрира;
 • получил от управителя на заведнието и представляващия дружеството, което държи заведението, съгласие екипът да участва в състезанието и за извършване на съответните дейности, предвидени по-долу, както в заведението, така и в профилите на заведението/ дружеството, което държи заведението в социалните мрежи;
 • Дало съгласието си с Официалните правила на Състезанието и с политиката за защита и използване на личните данни;

като тези обстоятелства се отбелязват от представителя на екипа по време на регистрацията

Лицето, което прави регистрацията и посочва данните си, ще се счита лице за контакт на уастващия екип и негов представляващ.

 

5.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със Състезанието, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 6. НАГРАДИ

 

6.1. На Участниците, класирани на първо, второ, трето и четвърто място се предоставят следните награди:

 

 • 1-во място:

Пътуване в Германия, Wolfenbüttel и самолетни билети (отиване и връщане от България до Германия) за 2-ма души от екипа на Заведението.

Персонализирани награди за екипа на Заведението, като бройката се определя допълнително

 

 • 2-ро място:

Пътуване в Германия, Wolfenbüttel и самолетни билети (отиване и връщане от България до Германия) за 2-ма души от екипа на Заведението.

Персонализирани награди за екипа на Заведението, като бройката се определя допълнително

 

 • 3-то място:

Пътуване в Германия, Wolfenbüttel и самолетни билети (отиване и връщане от България до Германия) за 2-ма души от екипа на Заведението.

Персонализирани награди за екипа на Заведението, като бройката се определя допълнително

 

 

 • 4-то място

Пътуване в Германия, Wolfenbüttel и самолетни билети (отиване и връщане от България до Германия) за 2-ма души от екипа на Заведението.

 

6.2. Допълнителна награда – Креативност

Тази награда ще се предостави на участници в състезанието, които са представили Креативен начин на сервиране на Jägermeister. Този креативен начин се определя спрямо мнението на бранд амбсасадора на Jägermeister по негова преценка.

 

Допълнителни детайли, отнасящи се за горе-описаните награди за първо, второ, трето и четвърто място, както и допълнителната награда, ще бъдат допълнително дискутирани с Участниците, непосредствено след тяхното обявяване, но не по-късно от 17.02.2024г. Валидността за ползване на спечелена награда е до 1 година от уведомяване на печелившите, след съгласуване на периодите и други детайли с Организатора.

 

 

Наградата „Пътуване в Германия“ включва следните разходи: двупосочен билет София-Берлин-София, транспорт от Берлин до Wolfenbüttel, две нощувки във Wolfenbüttel.

 

Освен стойността на изрично посочените по-горе за съответната награда параметри, Организаторът не поема никакви други разходи и плащания като например пътни, входни, лични разходи, разходи за транспорт, трансфер до летището в България, изхранване и др, които са за сметка на участниците и се заплащат от съответното лице, за което възникват.

 

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

6.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

6.5. Посочените награди в точка 6.1. са с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

 

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

 

Общи условия/изисквания за целия период на състезанието:

 

Акумулиране на точки.

Всички записали се Заведения ще се включат в Класация, която ще бъде формирана по следните критерии:

(1) Сервиране на Jägermeister шот в заведението – до 20 точки (по скалата 1 до 20 спрямо особеностите на сервиране и температура, като 5 е най-високата оценка и най-доближаваща се до леденостудена температура от -18)

(2) Наличие на Тап машина – до 15 точки ( 5т – ако машината е налична, 10т – ако машината се използва в своята пълна функционалност, 15т, – ако машината се използва в своята пълна функционалност и е на видимо място)

(3) Perfect Serve – При наличието на шот чаши и фризер за шот чаши, и двете се използват функционално – до 10т.

(4) Видимост и листване в менюто – Наличие на шелфинг (бутилки зад бара), листване в менюто, използване на дъска, наличие на бар матове върху бара, наличие на ледарки – до 10т.  

(5) Промоция в периода на Състезанието – 10 т. / Начислява се еднократно/

 

(6) Активност в социални мрежи – 5 точки за всяка публикация в социалните профили на Заведението с #League56bg2023* , както и при създаването на събитие/event обвързан с марката.

(7) Използване на креативен метод за сервиране и представяне на напитката Jägermeister. Този креативен метод трябва да бъде споделен в Затворената Facebook група – https://www.facebook.com/groups/league56, в съответствие с правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg и с Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки –  20 точки (Точките се начисляват веднъж за целия период на Състезанието).

 

Критериите от (1)-ва до (5)-та точка по-горе се оценяват от двама тайни клиенти, назначени от Организатора. По критерии (2) до (5) по-горе, тайните клиенти следва да потвърдят наличието или не на споменатите по-горе рекламни материали, а по критерий (1), следва по своя преценка да оценят сервирането на Jägermeister шот спрямо скалата 1-20, като двамата тайни клиента дават една обща оценка по този критерий, по която са постигнали съгласие.

 

Всеки участващ екип в Състезанието ще бъде посетен от различни двойки тайни клиенти в периода на Състезанието, посочен в ЧАСТ 4. Тези посещения наброяват общо 3 пъти за едно заведение, за периода на Състезането.  След всяко посещение, получените точки по описаните критерии от (1) до (5), ще бъдат описани и предоставени на представител на Организатора и Партньора, като може да се предоставя и снимков материал, означен за съответото посещение.

 

*Проследяване на критерий (6) – Активност в социалните мрежи на Заведението:

Всеки участващ екип, споделил съдържание в социалните профили на заведението (което е посочил в регистраията за Състезанието) в платформата Facebook или Instagram, получава 5 точки за всяко публикувано уникално (неизползвано до момента) съдържание, ако това съдържание отговаря на следните условия:

 • Съдържанието е с тематична за марката Jägermeister публикация, в която присъства следният хаштаг #League56bg2023
 • В тематичната публикация е необходимо да бъде отбелязан профила на Jägermeister за съответните социални мрежи: Facebook – @JagermeisterBG (https://www.facebook.com/JagermeisterBG ) и Instagram – @jagermeisterbulgaria (https://www.instagram.com/jagermeisterbulgaria/ )
 • Публикациите следва да са в съответствие с правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg  и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. 
 • Споделеното съдържание, НЕ ТРЯБВА да:
 • съдържа порнографско или нецензурно съдържание;
 • има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;
 • уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;
 • изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;
 • рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;
 • съдържа някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;
 • препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • бъде обект на чуждо авторско право;
 • се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;
 • омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики, в това число за отговорен маркетинг.

 

Пост с едно и също съдържание, независимо от броя публикации и в колко социални платформи е споделена, получава еднократно точки като за споделяне на едно съдържание в социален профил по този пункт.

 

При изпълнение на съответните дейности за точки се забранява:

 

7.3. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ  

Акумулирането на точките от класирането ще бъде публикувано в затворената Facebook група – League 56 (https://www.facebook.com/groups/league56).

 

При приключване на Състезанието, ще бъдат сумирани всички точки, които екипът е получил за всички актовности по това Състезание, по време на периода му.  

Екипът с най-много точки се класира на първо място, следващите два екипа с най-много точки се класират съответно на второ и трето място.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Състезанието.

8.2. Наградите за първо, второ, трето и четвърто място се връчват на представителя на класирания на съответното място екип, който е направил регистрацията на екипа и е посочен като предсталяващ и лице за контакт на екипа в регистрационната форма.  

 • Информация за победителите ще бъде публично публикувана в платформата www.jagermeister.promo , както и в затворената Facebook група – League 56 ((https://www.facebook.com/groups/league56) не по-късно от 17.02.2024г.)
 • Представител на Организатора или Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира представителя на екипа, че трябва да подаде необходимите данни за получаване на наградата. В случай че представител на Организатора или Партньора не успее да се свърже с представител на печелившия екип до 30 дни след края на периода на Състезането, в това число поради грешно предоставен мейл или телефон или пропускане на съобщение или обаждане или ако представителят на печелившия екип не предостави необходимата информация за получаване на наградата в срок до 30 дни след поискването й, това се счита, че се отказва от наградата. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.
 • Като условие за получаване на наградата, представителят на печелившия екип следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата се удостоверява по подходящ начин.
 • Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.
 • Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.
 • До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

8.10. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът на Състезанието и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

9.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на туристически, куриерски и/или други стоки и/или услуги.  Организаторът не носи отговорност при забавяне и/или отменяне на полета при наградата „Почивка в Германия“

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 6. от официалните правила.

9.4. Организаторът няма да носи отговорност и не е длъжен да предостави награди, предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.

9.5. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради непредоставен или предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника.

 

ЧАСТ 10. СПОРОВЕ

Евентуалните спорове между Организатора на Състезанието и участниците се решават чрез преговори и взаимно споразумение, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.

 

ЧАСТ 11. ПУБЛИЧНОСТ, ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. С участието в това Състезание, участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Състезанието, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки участник може да получи информация за Състезанието като се обади на телефона на потребителя на 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Участник може да прекрати участието си в Състезанието като изпрати и-мейл със заявяване за прекратяване на участието си от имейла, с който се е регистрирал и чиято регистрация иска да прекрати, до и-мейл адрес milena@jagermeister.promo и сам заличива направените до момента регистрации и цялата си активност в сайта https://www.jagermeister.promo  както и губи правото си да участва в Състезанието и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

 

11.2. С участието в това Състезание, участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

∙ Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

∙ Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

∙ Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

∙ Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

∙ Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

∙ Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

∙ Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

∙ Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнат към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

11.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка с Кампанията, а също и в период от 1 година след края й.

 

ЧАСТ 12. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Организаторът може да прекрати Състезанието, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците не се дължат компенсации и обезщетения.

Влизане