ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА
“#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“

Август 26. 2021: Поради форсмажорни обстоятелства, Състезанието е прекратено.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА “#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“

“#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“ наричано за краткост "Състезанието”, се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция Локалс ООД, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано по-нататък “Партньор''.

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

2.1. В Състезанието може да се включи всеки, който иска да „Изрази себе си“, посредством качване на видео със своя талант. Видеото трябва да бъде авторска творба, изобразяваща изкуство, в това число: музика, фотография, изобразително изкуство, танци, балет, театър, цирково изкуство, сценография, литература и съобразно правилата на тази кампания. Състезанието се провежда на четири последователни етапа – качване на авторски творби, гласуване за авторските творби от публика, гласуване за авторските творби от жури и обявяване на победители, подробно описани в точка 6.1. За победители се считат първите трима участници събрали най-много гласове, съгласно описаното по-долу.  

2.2. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.3. Официалните правила се публикуват на сайта https://jagermeister.promo за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://jagermeister.promo.

2.5. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Състезанието. 

2.6. Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниетo, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В състезанието има право да участва:

 1. Всяко физическо лице
 2. Навършило 18 годишна възраст
 3. Живеещо на територията на Република България
 4. Регистрирано на https://jagermeister.promo със следните данни: име, имейл адрес, телефон.
 5. Качило видео на тема „Свободата да изразиш себе си“, отговарящо на условията на тази кампания, качено посредством платформата https://youtube.com в периода 25.06.2021г. - 29.08.2021г.  и предоставило линк към него 
 6. Декларирало съгласие с Официалните правила на Състезанието и че е запознато с политиката за поверителност на Организатора

4.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, "Кока-Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България" ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.3. Право на гласуване за участващите в състезанието, както и в томболата за награди за гласуващи има:

1. Всяко физическо лице

2. Навършило 18 годишна възраст

3. Живеещо на територията на Република България

4. Регистрирало своя глас на https://jagermeister.promo в следните стъпки:

Стъпка 1: Регистрация - посредством въвеждане на две имена, имейл адрес, потребителско име, с което участникът е регистриран в Instagram и потвърждаване, че гласуващото лице е декларирало съгласие с официалните правила на Състезанието, както и че е запознато с политиката за поверителност на Организатора.

Стъпка 2: Гласуване – след регистрация, гласуващото лице на имейл получава уникален код, който е необходим за въвеждане при гласуването.

Стъпка 3: Участие за награди, описани в т. 7.3 – като необходимо условие за участие в томболата за награди за гласуващи, гласуващото лице трябва да коментира под пост на Jagermeister в Instagram ( jagermeisterbulgaria ), публикуван на 27.07.2021, с текст #SaveTheNight2021 и да последва страницата на Jagermeister в Instagram ( jagermeisterbulgaria ). 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира в 00:01ч. на 25.06.2021г. и продължава до 23:59ч. на 16.09.2021г. 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

6.1.  Състезанието се провежда в четири последователни етапа, както следва:

6.1.1 Етап 1 – Изпращане на авторски материали за участие в СЪСТЕЗАНИЕТО:

Продължителност и срокове на ЕТАП 1:

Етап 1 – стартира в 00:01 на 25.06.2021г. и продължава до 23:59ч. на 29.08.2021г. 

Изкуството и видът на таланта, с които се взема участие, са по преценка на участниците, но при спазване на условията, посочени в тези правила. 

Участието в Състезанието е напълно безплатно и не е обвързано с покупка. 

Един Участник има право да се включи в Състезанието с една авторска творба.

За да може Участникът да се включи в Състезанието, е необходимо да:

 • Да подготви авторско видео със своя талант – например музика, фотография, изобразително изкуство, танци, балет, театър, цирково изкуство, сценография, литература и др. – по преценка на участника, но отговарящо на условията, описани по-долу, а във видеа, където изразяването на таланта позволява (напр. музика, фотография, изобразително изкуство, литература), следва да присъстват една или повече от думите на: Jägermeister, шотове, лед, 56 билки, - 18°.
 • да се регистрира в платформата за видео съдържание https://youtube.com, след което да качи видеото в канала си в посоченият промо период в точка 4.1;
 • заглавието на видеото на участника, качено в платформата https://youtube.com следва да съдържа #SAVETHENIGHT
 • след успешно качване на видео съдържание в платформата https://youtube.com, участникът трябва да изпрати линк и попълни форма за регистрация на секцията за регистрация в платформата “#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“ на https://jagermeister.promo. Формата за регистрация включва въвеждане на следните данни: две имена, телефонен номер и имейл адрес, линк към видео на творбата, качена в платформата https://youtube.com.

В Състезанието се допускат само участници, които отговарят на предварително зададените от Организатора изисквания, описани подробно по-долу тук. Творби, които не отговарят на изискванията, ще бъдат дисквалифицирани, а връзките към тях ще бъдат премахвани от https://jagermeister.promo.

За да може Участникът да се включи в Състезанието, неговата творба НЕ ТРЯБВА да:

● съдържа порнографско или нецензурно съдържание;

● има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;

● уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

●  рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;

●  изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;

●  рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;

●  съдържа някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

●  нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;

●  препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

●  съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

●  бъде обект на чуждо авторско право;

●  се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;

●  омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените ѝ политики, в това число за отговорен маркетинг.

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

Одобрение на участниците в Етап 1:

Всеки участник ще бъде одобрен за преминаване към следващ етап, в случай че неговата творба не е в разрез горепосочените изисквания.

 1. Етап 2 – Гласуване от публиката за авторските творби на платформата “#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“

Продължителност и срокове на ЕТАП 2 – Гласуване от публиката:

Етап 2 – стартира в 00:01 на 01.09.2021г. и продължава до 23:59ч. на 12.09.2021г.

След края на Етап 1, линк към творбата на всеки одобрен участник ще бъде публикуван на платформата “#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“ на https://jagermeister.promo, където ще се проведе гласуване.

С един имейл адрес максималният брой гласове, които може да се дадат за целия период на Състезанието е 1 брой. 

След приключване на гласуването от публиката, първите 10 участници събрали най-много гласове от публиката преминават към Етап 3 – гласуване от жури. 

Платформата за гласуване “#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“ ще бъде активна от 00:01 на 01.09.2021г до 23:59ч. на 12.09.2021 г.. След това творбите могат да бъдат гледани, но няма да са активни за гласуване. 

За да участват в разпределението на награди за гласуващи, участниците следва да изпълнят и останалите изисквания, посочени в т.4.3.

 1. Етап 3 – Гласуване от жури за авторските творби на платформата “#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“

Продължителност и срокове на ЕТАП 3 – Гласуване от жури:

Етап 3 – стартира в 00:01 на 14.09.2021г. и продължава до 23:59ч. на 15.09.2021г.

В етап 3 продължават първите 10 участници събрали най-много гласове от публиката в етап 2. Гласовете на публиката се зануляват и всеки член от журито ще оцени преминалите в етап 3 участници. Оценяването ще стане чрез скала от 1 до 10. Максималната оценка, която може да получи един участник в Състезанието е 50, а минималният 5.  

Журито се състои от 5 души:

 • Георги Касабов - NDOE
 • Стефан Иванов - WOSH MC
 • Мартин Василев - DOPE ZOO
 • Никола Владимиров от Contrabanda store
 • Анна Симеонова – бранд мениджър на Jägermeister за България

6.1.4. Етап 4 – Обявяване на победителите в “#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“ 

Класирането на участниците ще бъде изчислено след приключване на ЕТАП 3 – Гласуване от жури в кампанията “#SAVETHENIGHT VOL 2. СВОБОДАТА ДА ИЗРАЗИШ СЕБЕ СИ…“ и се определя в низходящ ред. На първо място е участникът събрал най-много точки от жури, а на последно място е участникът с най-малко точки. 

В случай че има участници с един и същ брой точки, по-напред в класирането е участникът, който е получил повече гласове от публиката. 

Победители са първите три творби със събрани най-много гласове, изчислени по начина, описан по-горе. 

Участниците – победители се обявяват на платформата на Състезанието: https://jagermeister.promo, както и в страницата на Jagermeister във Facebook Jägermeister (BG): https://www.facebook.com/JagermeisterBG , посредством  видео, който ще  бъде качено в 19:00ч. на 16.09.2021г.

6.2.Механизъм за гласуване в Състезанието

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да извърши следните действия:

 • Да натисне бутон „VOTE”;
 • Непосредствено след натискане на бутона „VOTE” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://jagermeister.promo, чрез който да се осъществи гласуването. 
 • След направена успешна регистрация на платформата https://jagermeister.promo, гласуващото лице има право на 1 глас за целия етап от състезанието. 
 • Гласът може да бъде даден по преценка на гласуващия участник.

Състезанието и гласуването е напълно безплатно и не изисква покупка на продукт.  

Един Гласуващ участник има право на 1 глас за целия етап на състезанието.

Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниетo и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието.

За да участват в разпределението на награди за гласуващи, участниците следва да изпълнят и останалите изисквания, посочени в т.4.3.

ЧАСТ 7. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

7.1. НАГРАДИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ще бъдат отсъдени следните награди:

1-во място – Jägermeister Sound boks (мобилна аудиосистема), един “парти сет” за теб и твоите приятели, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота, пурър и покана за печелившия и  негови 10 пълнолетни приятели за рекламно събитие на Jagermeister с включени 4 жетона*  на 02.10.2021.

2-ро място – ваучер на стойност 500 лв и един “парти сет” за теб и твоите приятели, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота, пурър и покана за печелившия и  негови 10 пълнолетни приятели за рекламно събитие на Jagermeister с включени 4 жетона*  на 02.10.2021. 

3-то място – ваучер на стойност 250 лв и един “парти сет” за теб и твоите приятели, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота, пурър и покана за печелившия и  негови 10 пълнолетни приятели за рекламно събитие на Jagermeister с включени 4 жетона*  на 02.10.2021.

*В поканата за рекламно събитие на Jagermeister за печалившия и 10 негови приятели се включват по 4 жетона на всеки човек. Жетоните позволяват следната консумация:

 • 2 жетона за Jagermeister от 25 ml; 
 • 2 жетона за безалкохолна напитка или вода. 

Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието и събрали най-много гласове в Състезанието, изчислени и класирани по начина, описан по-горе.   

7.3. НАГРАДИ ЗА ГЛАСУВАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

До 5 работни дни след приключване на срока за гласуване от публиката – 23:59ч. на 17.09.2021г., се теглят на случаен принцип, посредством софтуер: https://www.random.org/ сред регистрираните участници в платформата, които са гласували в периода на Етап 2 за някой от участниците в Състезанието, които печелят една от следните награди, в посочената поредност: 

 • 25 покани за до 10 пълнолетни души на рекламно събитие на Jagermeister, което ще се проведе на 02.10.2021 г. 
 • 25 чифта чорапи “Stinky Socks Jagermeister“. 
 • 20 броя шапки „Jagermeister“.
 • 15 броя хладилни чанти „Jagermeister“.
 • 10 броя метални джобни бутилки „Jagermeister“.
 • 5 броя кецове по избор от Contrabanda.bg

Необходимо условие за участие в томболата за награди в тази категория, е гласувалият участник да бъде последовател на профила ни  в Instagram и: https://www.instagram.com/jagermeisterbulgaria/ и да е оставил коментар под пост, публикуван на 01.09.2021, в горепосочения Instagram профил с текст #SaveTheNight.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в промоцията. Участниците се приканват към отговорна консумация.   

8.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща, телефон, с цел да информира участника, че  печели награда. При свързване с печеливш, същият следва да посочи имена, телефон и адрес в рамките на България, където да се осъществи доставката на наградата. 

8.3. Организаторът ще публикува печелившите участници в Състезанието на платформата за гласуване:  https://jagermeister.promo в упоменатия в т. 6.1.4 срок – 19:00 ч. на 16.09.2021г.

8.4.  Спечелил, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и/или електронна поща и/или информация и организаторът или Партньорът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и/или който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си, във всички случаи в срок до 5 работни дни от изпращане на уведомителния имейл, че е сред спечелилите и/или се установи, че не отговаря на кое да е условие за получаване на награда, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

8.5. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни  удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. 

8.6. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. 

8.7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време .

8.8. Приемайки награди с пазарна цена над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

8.9. Във връзка с чл. 8.8. в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. 

Данни за самоличността на спечелилите ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в състезанието и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когатo е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Състезанието.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, например за мобилен интернет, транспорт, аксесоари, облекло и др. на участник в Състезанието и гласуващи участници, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието и ползването на евентуално спечелена награда. 

9.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права, лични данни, конфиденциална информация и др. от страна на участниците.

9.4. (1) Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Състезанието. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата.

(2) С регистриране за участието си в Състезанието и публикуване на линк към платформата, където е качено авторското произведение на участника, същият декларира  изричното си съгласие неговото произведение, както и имената и други данни на участника, да бъде показвано и разпространявано в Платформата https://jagermeister.promo, както и същото да бъде популяризирано в срок до 02.10.2021г. след края на Състезанието без за това да се дължи заплащане на автора-участник от страна на Организатора или Партньора.

9.5. Организаторът на Състезанието не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

9.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

9.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.

9.8. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до чатбот канала на Състезанието. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация. 

10.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви материали и информация и линкове към такива, които са 

 • незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;
 • нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;


 • са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;
 • съдържат информация, която е невярна и неточна;
 • представят или приканват към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;
 • съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;
 • насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;
 • съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;
 • рекламират пряко или косвено цигари и други тютюневи изделия;
 • рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;
 • използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини. 

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. С участието в това Състезание участниците и гласуващите разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник/гласуващ и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за гласуване, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник/гласуващ може да прекрати участието си в промоцията като се свърже с организатора на имейл адрес: contact@jagermeister.promo , с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в платформата https://www.Jagermeister.promo, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

12.2. С участието в тази Промоция участниците/гласуващите декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

∙ Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

∙ Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

∙ Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

∙ Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

∙ Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

∙ Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

∙ Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

∙ Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.coca-colahellenic.com и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

12.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни, както и линк към каченото от тях видео,  биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи и по друг начин направени публично достъпни. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.

ЧАСТ 13. ОБЩИ УСЛОВИЯ

13.1. Организаторът може да прекрати промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на награди и възстановяване на суми.

13.2. Официалните правила са публикувани/обявени на Интернет на адрес https://www.Jagermeister.promo

Информация за промоцията/ състезанието може да бъде получена и на телефон 070017117 - безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа. С включването си в промоцията, участниците приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила.