0.00 лв.
Cart

Нямате артикули в количката.


#правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ ”.

“JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ“, наричано за краткост "Състезанието”, се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция Локалс ООД, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано понататък “Партньор''.


ЧАСТ 2. ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

2.1. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://jagermeister.promo/ за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://jagermeister.promo/.

2.4. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Състезанието. 

2.5. Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниетo, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.


ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.


ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В състезанието има право да участва:

 1. Всяко физическо лице
 2. Навършило 18 годишна възраст
 3. Живеещо на територията на Република България
 4. Регистрирано на https://jagermeister.promo/ със следните данни: име, имейл адрес, телефон.
 5. Качило авторска музикална творба, съответстваща на изискванията в дадената категория за участие.
 6. Декларирало съгласие с Официалните правила на Състезанието и Съгласие за защита и използване на личните данни.

4.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).


4.3. Право на гласуване за участващите в състезанието, както и в томболата за награди има:

1. Всяко физическо лице
2. Навършило 18 годишна възраст
3. Живеещо на територията на Република България
4. Регистрирано на https://jagermeister.promo/ със следните данни: име, имейл адрес, парола, телефон, потребителски профил в Instagram.
5. Необходимо условие за участие в томболата за награди в тази категория, е гласувалият участник да бъде последовател на официалния профил в Instagram: https://www.instagram.com/jagermeisterbulgaria/
6. Декларирало съгласие с Официалните правила на Състезанието и Съгласие за защита и използване на личните данни.


ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира в 00:01ч. на 19.11.2020г. и продължава до 23:59ч. на 31.12.2020г. 


ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

6.1.  Състезанието се провежда в три последователни етапа, както следва:

6.1.1 Етап 1 – Изпращане на авторски материали за участие в СЪСТЕЗАНИЕТО:

Продължителност и срокове на ЕТАП 1:

Етап 1 – стартира в 00:01 на 19.11.2020г. и продължава до 23:59ч. на 10.12.2020г. 

Платформата на “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ” е разделена на 3 категории за участие. Всяка категория има музикален/ни ментор/и. Категориите и менторите на Състезанието са разделени по следния начин:

 • „Hip-Hop/ Рап“ стил – ментори NDOE и WOSH MC; 
 • „Trap“ стил – ментор Dope Zoo;
 • Електронна музика/ „Electronic“ стил – ментор DJ Павел Петров.

Жанрът и видът на музикалната творба са по преценка на участниците. 

Участието в Състезанието е напълно безплатно.  

Един Участник има право да се включи в Състезанието с една авторска творба във всеки от музикалните жанрове.

За да може Участникът да се включи в Състезанието, е необходимо да качи своята авторска музикална творба, посредством регистрация и качване на творбата в съответната за категорията платформа, както следва: 

 • Ако участникът причислява произведението си към категория „Hip-Hop/ Рап“ стил, то трябва да се регистрира в платформата за видео съдържание https://www.youtube.com, след което да качи видеото в канала си. След успешно качване, участникът трябва да изпрати линк и попълни форма за регистрация на секцията за регистрация “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ” на https://jagermeister.promo/.
 • Ако участникът причислява произведението си към категории „Trap“ стил или Електронна музика/ „Electronic“ стил, то качва музикалната си творба в музикалната платформа https://soundcloud.com. След успешно качване, участникът трябва да изпрати линк и попълни форма за регистрация на секцията за регистрация “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ” на https://jagermeister.promo/.

В Състезанието се допускат само участници, които отговарят на предварително зададените от Организатора и от менторите изисквания, описани подробно по-долу тук. Музикалните творби, които са с непристойно съдържание, с религиозни, политически или етнически пристрастия, както и с нецензурирано съдържание ще бъдат дисквалифицирани.

Детайлни изисвания за участие в съответните категории:

1. Изисквания за авторските материали в категория „HIP-HOP/ РАП“ СТИЛ:

За да премине одобрение през първи етап в категория  „HIP-HOP/ РАП“ СТИЛ, музикалната творба на всеки участник трябва да бъде:

 • Качена чрез регистрация в канала си на https://www.youtube.com
 • Качената творба в https://www.youtube.com, чрез линк трябва да бъде регистрирана, чрез формата за участие на https://jagermeister.promo/ 
 • Видеото трябва да бъде с продължителност до 2 минути;
 • В музикалното произведение трябва да има като задължителни елементи: припев и куплет, както и цялостна завършеност на творбата;
 • В музикалното произведение трябва да присъстват една или повече от  думите: Jagermeister, шотове, лед, 56 билки, - 18°.

2. Изисквания за авторските материали в категория „TRAP“ СТИЛ:

За да премине одобрение през първи етап в категория „TRAP“ СТИЛ, музикалната творба трябва да бъде:

 • Качена чрез регистрация в https://soundcloud.com
 • Качената творба в https://soundcloud.com, чрез линк трябва да бъде регистрирана, чрез формата за участие на https://jagermeister.promo/ 
 • Творбата трябва да представлява музикален сет с продължителност между 20 и 30 минути.
 • Творбата трябва да съдържа минимум един трак на български език.
 • Творбата трябва да съдържа минимум един трак на език различен от английски език.
 • Разнообразие в BPM (Beat Per Mimute), т.е. различно темпо на траковете.
 • Творбата трябва да съдържа  и наличие на „Travis Scott – Franchise“ в музикалната творба. 
 • Форматът на музикалните сетове трябва да бъде един от следните: .mp3 320 kbps / .wav / .aif

3. Изисквания за авторските материали в категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“ СТИЛ:

За да премине одобрение през първи етап в категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“ СТИЛ,  музикалната творба трябва да бъде:

 • Качена чрез регистрация в https://soundcloud.com
  Качената творба в https://soundcloud.com, чрез линк трябва да бъде регистрирана, чрез формата за участие на https://jagermeister.promo/
 • Творбата трябва да съдържа интро на музикалния сет, т.е. началото да бъде различно от дръмс
 • В музикалната творба задължително трябва да се използва „Mariel Ito - Sintex49 (Original mix)“
 • Творбата трябва да представлява музикален сет с продължителност до 40 мин.
 • Творбата трябва да съдържа и микса с акапел.
 • Форматът на музикалните сетове трябва да бъде един от следните: .mp3 320 kbps / .wav / .aif

Оценяване на участниците в Етап 1:

 • Всички участници от Етап 1, които ще продължат към Етап 2 ще бъдат оценявани и одобрени по следния начин:
 • Категория „HIP-HOP/ РАП“ СТИЛ: 
 • Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминване от менторите NDOE и WOSH MC в категория „HIP-HOP/ РАП“ СТИЛ само и единсветно, в случай че отговаря на критериите за сътоветната категория.
 • Категория „TRAP“ СТИЛ:
 • Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминaване от ментор Dope Zoo в категория „TRAP“ СТИЛ само и единсветно, в случай че отговаря на критериите за сътоветната категория.
 • Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“ СТИЛ: 
 • Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминване от ментор DJ Павел Петров в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“ СТИЛ само и единсветно, в случай че отговаря на критериите за сътоветната категория.

Продължителност и срокове на ЕТАП 2:

Етап 2 – стартира в 00:01 на 11.12.2020г. и продължава до 23:59ч. на 31.12.2020г.

След края на Етап 1, творбата на всеки одобрен участник ще бъде публикувана на платформата “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ” на https://jagermeister.promo/, където публиката на сайта ще може да гласува за тях. 

Във финалния Етап 3 ще преминат участниците събрали най-много гласове на публикацията на своята творба на https://jagermeister.promo/.

Всеки участник има възможност да споделя своята публикувана авторска творба чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове на „музикалното произведение“ в платформата “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ ” на https://jagermeister.promo/

Платформата за гласуване “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ” ще бъде активна от 00:01 на 11.12.2020г до 23:59ч. на 31.12.2020 г.. След това музикалните творби могат да бъдат слушани, но няма да са активни за гласуване. 

6.1.3 Етап 3 – Обявяване на победителите в “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ”:
Оценяването на участниците ще бъде според броя гласувания на авторските музикални творби в платформата “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ” през Втория етап на Състезанието. Победители са първите три музикални творби от всяка категория със събрани най-много гласове.
Участниците – победители в трите категории музикални стилове се обявяват на платформата на Състезанието: https://jagermeister.promo/ до 6 работни дни след приключване на срока за гласуване – 23:59ч. на 11.01.2021г.


6.2.Механизъм за гласуване в Състезанието

Платформата на “JAGERMEISTER ДАВА СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ” е разделена на 3 категории, в които може да се извърши гласуването:
-„Hip-Hop/ Рап“ стил;
-„Trap“ стил;
-Електронна музика/ „Electronic“ стил.

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да извърши следните действия:

-Да натисне бутон „ГЛАСУВАЙ”;
-Непосредствено след натискане на бутона „ГЛАСУВАЙ” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://jagermeister.promo, чрез който да се осъществи гласуването.
-След направена успешна регистрация на платформата https://jagermeister.promo, гласуващото лице има право на 3 гласа за целия етап от състезанието.
-Трите гласа могат да бъдат дадени по преценка на гласуващите участници:


 • За един и същи участник
 • За двама или трима участници, независимо от музикалната категория.

Състезанието е напълно безплатно и не изисква покупка на продукт.
Един Гласуващ участник има право да се включи в Състезанието във всеки от музикалните жанрове.
Един Гласуващ участник има право на 3 гласа за целия етап на състезанието.
Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниетo и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието.


ЧАСТ 7. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

7.1. НАГРАДИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

За всяка музикална категория ще бъдат отсъдени следните награди:


7.1.1.Категория  „HIP-HOP/ РАП“ СТИЛ:

1-во място – Участие в събитие заедно с NDOE и WOSH MC в „Terminal 1”, гр. София, на 09.01.2021г.. Към тази награда ще има ваучер на стойност 500 лв и един “парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота, пурър

2-ро място – ваучер на стойност 400 лв и един “парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота, пурър. 

3-то място – ваучер на стойност 300 лв и един “парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота, пурър. 

7.1.2. Категория  „TRAP“ СТИЛ:

1-во място – Участие в събитие заедно с DOPE ZOO в клуб „EXE”,гр. София, на 15.01.2021г.. Към тази награда ще има ваучер на стойност 500 лв и един “парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота и пурър

2-ро място – ваучер на стойност 400 лв и един “парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота и пурър.

3-то място – ваучер на стойност 300 лв и „парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота и пурър.

7.1.3.Категория  ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“ СТИЛ:

1-во място – Участие в събитие заедно с DJ Павел Петров в клуб „EXE”,гр. София, на 16.01.2021г.. Към тази награда ще има ваучер на стойност 500 лв и един “парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота и пурър.

2-ро място – ваучер на стойност 400 лв и един „парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота и пурър. 

3-то място – ваучер на стойност 300 лв и един “парти сет”, съдържащ Jagermeister 1 L, ледарка, 6 шота и пурър.

7.2. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието, изпълнили всички критерии за участие и събрали най-много гласове в съотвените категории за участие.

7.3. НАГРАДИ ЗА ГЛАСУВАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
До 6 работни дни след приключване на срока за гласуване –23:59ч. на 11.01.2021г., се тегли на случаен принцип, посредством софтуер: https://www.random.org/ сред регистрираните участници в платформата, които са гласували в периода на Етап 2 за някой от участниците в Състезанието, които печелят една от следните награди:

 • 1 брой шот машина за Jägermeister.
 • 10 двойни покани за финалното парти в категория „Hip-Hop/Rap” заедно с NDOE и WOSH MC в клуб „Терминал 1“, което ще се проведе на 09.01.2021 г.
 • 10 двойни покани за финалното парти в категория „Trap” заедно с DOPE ZOO в клуб „Exe“, което ще се проведе на 15.01.2021 г.
 • 10 двойни покани за финалното парти в категория „Electronic” заедно с Павел Петров в клуб „Exe“, което ще се проведе на 16.01.2021 г.
 • 10 компакт диска NDOE „Второ действие“.
 • 10 компакт диска Wosh MC “ЪNPLEASANT”.
 • 10 годишни пропуска за “We Trap” в клуб „Exe”.
 • 10 чифта чорапи “Stinky Socks Jagermeister“.10 броя бандани „Jagermeister“.
 • 10 броя метални джобни бутилки „Jagermeister“.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в промоцията.

8.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща, телефон, с цел да информира участника, че  печели награда.

8.3. Организаторът ще се свърже с печелившите участници в упоменатия в т. 6.1.3 срок - след 04.01.2021г., но не по – късно от 11.01.2021г.

8.4.  Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът или Партньорът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си в срок до 5 работни дни, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

8.5. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта.

8.6. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. 

8.7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време .

8.8. Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

8.9. Във връзка с чл. 8.8. в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в състезанието и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерската фирма, доставяща наградите. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.


ЧАСТ 9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Състезанието.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Състезанието, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието. 

9.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права от страна на участниците.

9.4. (1) Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Състезанието. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата по предвидения в настоящите Общи условия начин.

(2) С регистриране за участието си в Състезанието и публикуване на линк към платформата, където е качено авторското произведение на участника, същият декларира  изричното си съгласие неговото произведение да бъде показвано и разпространявано сред регистрираните в Платформата https://jagermeister.promo/ потребители, както и същото да бъде популяризирано в срок до 01.02.2021г. след края на Състезанието без за това да се дължи заплащане на автора-участник от страна на Организатора или Партньора.

9.5. Организаторът на Състезанието не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

9.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

9.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.

9.8. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.


ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до чатбот канала на Състезанието. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация. 

10.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви материали и информация, които са 

 • незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;
 • нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони.


 • са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;
 • съдържат информация, която е невярна и неточна
 • представят или приканват към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;
 • съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;
 • насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;
 • съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;
 • рекламират пряко или косвено цигари и други тютюневи изделия;
 • рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;
 • използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини. 


ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.


ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. С участието в това Състезание участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 070017117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации и цялата си активност в платформата https://www.Jagermeister.promo, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

12.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

∙ Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

∙ Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

∙ Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

∙ Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

∙ Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

∙ Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

∙ Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

∙ Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

12.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.


ЧАСТ 13. ОБЩИ УСЛОВИЯ

13.1. Организаторът може да прекрати промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на награди и възстановяване на суми.

13.2. Официалните правила са публикувани/обявени на Интернет на адрес https://www.Jagermeister.promo

Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 070017117 - безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа. С включването си в промоцията, участниците приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила.